Osnovna škola Otok
Z A G R E B

Jučer 28. 03. započeli smo suradnju sa zagrebačkom Osnovnom školom Otok u okviru našeg Projekta : Prevencija vršnjačkog nasilja – BudI GLAS, a ne tišina.
OŠ Otok je prepoznala važnost i korist našeg rada te smo dogovorili seriju predavanja s radionicama za osmaše, koje će za cilj imati osvještavanje nasilja i nasilnog ponašanja s kojim se učenici susreću u svojoj svakodnevnici, a naučit e i praktične vještine kako se nositi sa cyberbullingom.
Radionice vodi naša vanjska suradnica Marija Butirić.