U sklopu Projekta Prevencija nasilja: Budi glas, a ne tišina, stručna suradnica Udruge Sara Pivac, održala je 27.4. radionicu s djecom s ciljem razvijanja grupne kohezije, solidarnosti i timskog rada
Svaki učenik je trebao u ograničenom vremenu pronaći svoj balon s brojem. Zaključili smo da smo produktivniji i brži kada pomažemo drugima, te kada radimo timski.
Nakon toga imali smo raspravu o temi nasilja u kojoj smo razvijali osjećaj empatije te osvještavali emocije i kako različite situacije različito utječu na pojedince.

Powered by: Ministarstvo znanosti i obrazovanja