U sklopu Projekta “Prevencija nasilja: Budi glas, a ne tišina” u ponedjeljak, 15. svibnja, pedagoginja Sara Pivac je održala predavanja za roditelje u dva razreda OŠ “Meje” pod nazivom “Socijalni pritisak i prevencija nasilja”. Također, u utorak, 16. svibnja, održala je isto predavanje za roditelje djece korisnika Udruge DYXY. Cilj predavanja je bio informiranje roditelja o socijalnom pritisku, difuziji odgovornosti, deindividualizaciji i komformizmu te o čimbenicima koji utječu na takvo ponašanje. Iako određeni čimbenici – poput anonimnosti i smanjenog osjećaja odgovornosti – mogu promicati deindividuaciju, povećana samosvijest može poslužiti za promicanje individuacije. Naglasak je bio na unapređivanju socijalnih kompetentnosti i prosocijalnog ponašanja čija je psihološka osnova empatija, a sve u svrhu smanjenja vršnjačkog nasilja.

„Vrijediš samim time što postojiš“ čini temelj samosvijesti, a zdrava samosvijest temelj je za izgradnju zdravog samopouzdanja. (Juul, 2006).

Powered by: Ministarstvo znanosti i obrazovanja