U sklopu Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, održan je skup u Nacionalnoj knjižnici u Zagrebu 22. 09. 2023. god. kojim se htjelo skrenuti pozornost na probleme osoba s disleksijom i teškoćama čitanja.Kampanju je pokrenulo Hrvatsko knjižnično društvo u suradnji s Knjižnicama Grada Zagreba i NSK-a.

Ciljevi Kampanje su:

  • informirati i educirati ljude o teškoćama čitanja i disleksije.
  • senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak.

Na skupu, stručna suradnica Udruge Dyxy, Matea Vuković, predstavila je rad Udruge i održala predavanje na temu: Uloga edukacijskog rehabilitatora u podršci učenicima s ADHD-om u primarnom obrazovanju.
Cilj izlaganja: prikazati ulogu edukacijskih rehabilitatora kao stručnih suradnika u odgoju i obrazovanju s posebnim naglaskom na rad s učenicima s ADHD-om u primarnom obrazovanju.
Zadaće rehabilitatora obuhvaćaju poticanje adaptivnog potencijala i funkcioniranja u djece, a dijelom i rad na mijenjanju društvene okoline djece i to u radu s vršnjacima, roditeljima ili školom.