U sklopu projekta Prevencija vršnjačkog nasilja:ŽIVIMO MIR u prostorijama Udruga Dyxy održana je radionica za djecu pod nazivom : Nenasilno rješavanje sukoba. Ciljevi radionice “Nenasilno rješavanje sukoba” su bili:

  • Osnaživanje djece da prepoznaju različite oblike sukoba.
  • Promicanje razumijevanja važnosti nenasilnih metoda rješavanja sukoba.
  • Pružanje praktičnih vještina i alata za komunikaciju i pregovaranje.
  • Poticanje empatije i razumijevanja tuđih perspektiva.
  • Razvijanje strategija za konstruktivno rješavanje sukoba.
  • Promicanje tolerancije i poštovanja različitosti među sudionicima.
  • Poticanje suradnje i timskog rada u rješavanju problema.
  • Pružanje podrške djetetu u razvoju vlastitih strategija za prevladavanje sukoba na miran i konstruktivan način.
  • Radionicu je održala stručna suradnica Matea Vuković.

Powered by: Ministarstvo znanosti i obrazovanja