Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici odnosi se na jačanje međuljudskih odnosa, povjerenja i povezanosti unutar zajednice. To može uključivati promicanje aktivnog sudjelovanja gprađana u lokalnim inicijativama, razvoj socijalnih mreža i zajednica koje potiču suradnju i podršku među članovima. Ključni elementi u razvoju društvenog kapitala uključuju:

  • Povećanje povjerenja: Promicanje međusobnog povjerenja između pojedinaca, grupa i institucija u zajednici ključno je za razvoj društvenog kapitala.
  • Jačanje socijalnih veza: Poticanje aktivnosti i inicijativa koje omogućuju ljudima da se povežu, komuniciraju i surađuju jedni s drugima.
  • Podrška aktivnom građanstvu: Poticanje građanske participacije i angažmana u lokalnim projektima, inicijativama i organizacijama.
  • Razvoj socijalnih mreža: Stvaranje i podržavanje raznovrsnih socijalnih mreža unutar zajednice koje olakšavaju razmjenu resursa, informacija i podrške.
  • Inkluzivnost: Osiguravanje da procesi razvoja društvenog kapitala budu inkluzivni i da uključuju različite segmente zajednice, kako bi se osigurala ravnoteža i jednakost.
  • Kroz ove aktivnosti i pristupe, zajednice mogu graditi snažan društveni kapital koji im pomaže da rješavaju probleme, ostvaruju ciljeve i postižu održivi razvoj.
  • Na radionici je sudjelovala Snježana Jurica, mag.prim.educ.Organizirala DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

Powered by: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva