U sklopu projekta “VOLONTERI: MLADOST-SNAGA-SVJETLOST”, danas je u prostorijama Udruge Dyxy održano predavanje o Kanadi. Predavanje je održala naša volonterka iz Kanade Reghan.Ova inicijativa je privukla pažnju mladih volontera i članova udruge te ih informirala o kulturi, povijesti i društvenim aspektima Kanade. Raspravljalo se o važnosti međunarodne suradnje i razumijevanja različitih kultura. Predavanje je bilo interaktivno, pružajući sudionicima priliku postavljati pitanja i iznositi svoja razmišljanja. Ova aktivnost osmišljena je kako bi potaknula međukulturalnu razmjenu i izgradnju mostova između mladih ljudi diljem svijeta.