ASOCIJATIVNE KARTE U  PREVENCIJI NASILJA

ASOCIJATIVNE KARTE U PREVENCIJI NASILJA

U sklopu Projekta „’Prihvaćanje različitosti – put nenasilne komunikacije među djecom i mladima“ pedagoginja Sara Bojić je održala radionicu u kojoj se primjenjivala tehnika asocijativnih karata SAGA. Djeca su pomoću asocijacija koje u njima pobuđuju karte...
PSIHOTERAPIJSKA METODA KOMUNIKACIJE „ ŠKRABALICA“

PSIHOTERAPIJSKA METODA KOMUNIKACIJE „ ŠKRABALICA“

U sklopu Projekta PRIHVAĆANJE RAZLIČITOST – put nenasilne komunikacije među djecom i mladima pedagoginja Sara Bojić održala je 11.03.2021. radionicu u kojoj su sudejlovala djeca i studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu. Na radionici koristila se psihoterapijska metoda...
UKLJUČIVANJE UDRUGE DYXY U PROGRAM DKU

UKLJUČIVANJE UDRUGE DYXY U PROGRAM DKU

I ove godine se nastavlja suradnja s Ekonomskim fakultetom u Splitu u sklopu programa Društveno korisnog učenja (DKU) u sklopu kolegija Stručna praksa. Stručna praksa je u izravnoj vezi sa studijem/smjerom, te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu...