Udruga Dyxy u suradnji s Impactrip organizacijom iz Lisabona kontinuirano nastavlja na priključivanju novih volontera iz cijelog svijeta. U Udruzi su kratko boravili Rayan i Ashly iz Californie, SAD koji su radili prezentacije na engleskom jeziku i pomagali djeci pri učenju engleskog jezika te učestvovali u kreativnim radionicama. Dolazak volontera iz drugih država mogućnosti su za djecu na razvijanju međukulturalne suradnje i komunikacije na engleskom jeziku. Na kraju druženja prezentiramo stranim volonterima svoj Grad i bogatstvo kulturne baštine Republike Hrvatske, tako da smo na neki način postali ambasadori RH.