slide6

Udruga Dyxy : Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja, djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije, a osnovana je 21. 11. 2007. god. kao udruga građana ( stručnjaka, učitelja, roditelja i drugih ) koji se bave ili zanimaju za specifične teškoće čitanja, pisanja i učenja.

CILJ I MISIJA UDRUGE DYXY: pomoći djeci i mladima s teškoćama čitanja, pisanja i učenja kao i djeci/ mladima bez adekvatne roditeljske skrbi.

UDRUGA DYXY djeluje kroz slijedeće radionice i aktivnosti:

 • logopedske radionice
 • radionice pomoći u učenju
 • pedagoške radionice
 • kreativne radionice ( filmska, dramska i likovna )
 • edukacije i savjetovanja roditelja/skrbnika
 • neurofeedback terapiju ( NFB )
 • organiziranje predavanja, susreta, seminara te drugih oblika razmjene novih iskustava i primjera dobre prakse
 • educiranje učitelja kroz predavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • educiranje studenata Sveučilišta u Splitu ( budućih učitelja )
 • nastavna baza za studente Učiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu
 • educiranje i informiranje društvene zajednice
 • tiskanje publikacija ( brošura, priručnika, početnica, letaka, graničnika )
 • razvijanje i korištenje dijagnostičkih instrumenata i pomagala
 • educiranje i prihvat volontera
 • suradnje sa sličnim udrugama
 • poticanje istraživačkog rada na području specifičnih teškoća

UDRUGA DYXY organizira radionice, predavanja, seminare, okrugle stolove i savjetovanja te sama učestvuje u sličnim događanjima u organizaciji udruga civilnog društva ili odgojno-obrazovnih ustanova.

Brojnim projektima nastojimo pomoći djeci s specifičnim teškoćama Splitsko-dalmatinske županije kroz radionice i terapije te educirati stručnjake i javnost, utjecati na školski sustav, utjecati na gradske, županijske i državne institucije u svrhu unapređivanja brige za djecu i mlade s teškoćama.

Udruga Dyxy : Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
Matoševa 29 ( Gradski kotar Spinut )
21000 S P L I T
Mobitel: 098 1380693, 021 383 277
Žiro račun: Privredna banka Zagreb
IBAN:HR7523400091110308118
OIB:31640618376
e-mail: dyxyudruga@gmail.com
web stranica: www. udruga-dyxy.hr

Kontakti:
Obratiti se:
Predsjednici Udruge: Meri Butirić ( mob 0981380693; e-mail: idamarmeri@gmail.com )
Tajnici Udruge: Snježani Jurici (mob 098 913 2335 ; dyxyudruga@gmail.com)

 

 


Statut udruge

Na temelju članka 13.Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 74/14.) Skupština Udruge Dyxy – udruge za osobe sa teškoćama čitanja,pisanja i učenja na sjednici održanoj 28. 06.2015. god. donijela je STATUT Udruge DYXY – Županijske udruge za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja.

Preuzmite STATUT UDRUGE (PDF 115kb)


Operativni plan 2022

Plan i program 2022

Strateški plan udruge 2020..2024.  (PDF 970kb)

Plan udruge za 2021. (PDF 6 MBb)

Plan udruge za 2020. (PDF 6 MB)

Operativni plan udruge za 2020.  (PDF 70kb)


Godišnji izvještaj o radu udruge za 2021. god. (PDF 3Mb)

Godišnji izvještaj o radu udruge za 2020. god. (PDF 5Mb)

Godišnji izvještaj za 2019. godinu (PDF 1Mb)

Godišnji izvještaj za 2018. godinu (PDF 141kb)

Godišnji izvještaj za 2017. godinu (PDF 145kb)

Financijski izvještaji

Financijski izvještaj za 2022.

Financijski izvještaj za 2020. 

Operativni plan za 2021.

Financijski plan za 2022.

Financijski plan za 2021.

Financijski plan za 2020.

Financijski izvještaj za 2019.

Financijski plan 2019.

Operativni plan 2019.

Godišnji fin. izvještaj 2018.


Godišnji financijski izvještaj 2017. | Financijski plan 2017. |

 


 

Godišnji izvještaj za 2016. (PDF 180kb)