Organizacije civilnog društva trebaju pažljivo planiranje za dugoročan uspjeh. Strateški plan postavlja dugoročne ciljeve i uključuje analizu okruženja, definiranje misije, vizije i vrijednosti te postavljanje prioriteta. Nakon toga slijedi razvoj strategija i akcijskog plana s konkretnim aktivnostima i resursima. Monitoring i evaluacija osiguravaju praćenje napretka i prilagodbu plana.
Operativni plan razrađuje godišnje ciljeve definirane strateškim planom. Ciljevi trebaju biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski određeni (SMART). Aktivnosti se detaljno planiraju, dodjeljuju se odgovornosti i osiguravaju potrebni resursi. Redovito praćenje napretka i izvještavanje omogućuju prilagodbu aktivnosti i uspješnu provedbu plana.Ovi planovi osiguravaju učinkovito djelovanje, bolje donošenje odluka i postizanje ciljeva organizacije.
Na radionici je sudjelovala Snježana Jurica, univ.mag.prim.educ., tajnica Udruge Dyxy.
Powered by: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva