Split, 19.06.2024.god./20.06.2024.god.

Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba ključni su za razvoj i napredak lokalnih zajednica. Ovi procesi osiguravaju da se projekti provode efikasno i u skladu s potrebama zajednice.
Projekti se razvijaju kroz nekoliko faza: inicijaciju, planiranje, provedbu i evaluaciju. Inicijacija uključuje identifikaciju problema i postavljanje ciljeva. U fazi planiranja razrađuju se detaljni planovi, definiraju aktivnosti i alociraju resursi. Provedba podrazumijeva realizaciju aktivnosti, praćenje napretka i prilagodbu prema potrebi. Na kraju, evaluacija obuhvaća procjenu postignutih rezultata i dokumentiranje naučenih lekcija.

Procjena potreba omogućuje razumijevanje stvarnih problema i prioriteta zajednice. Proces uključuje prikupljanje podataka putem anketa, intervjua i analiza, te identifikaciju i prioritizaciju potreba na temelju tih podataka. Izrada izvještaja sa sažetim nalazima i preporukama omogućuje planiranje projekata koji će učinkovito adresirati identificirane potrebe.Upravljanje projektnim ciklusom osigurava strukturiran i efikasan pristup, dok procjena potreba osigurava da su projekti relevantni i korisni za zajednicu. Aktivno sudjelovanje svih dionika ključno je za uspjeh ovih procesa. Pozivamo članove zajednice, organizacije i partnere da se uključe i doprinesu razvoju projekata koji će unaprijediti našu zajednicu. Na predavanju je sudjelovala Snježana Jurica , tajnica Udruge Dyxy.

Powered by: Centar za civilne inicijative